You can change this website language: English

Tự đăng ký

Литва


Bản dịch: Litva
Chuyển ngữ: [litvà]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Литва -
Родительный Литвы -
Дательный Литве -
Винительный Литву -
Творительный Литвой -
Предложный О Литве -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này