You can change this website language: English

Tự đăng ký

Македония


Bản dịch: Macedonia
Chuyển ngữ: [makidòniya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Македония -
Родительный Македонии -
Дательный Македонии -
Винительный Македонию -
Творительный Македонией -
Предложный О Македонии -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này