You can change this website language: English

Tự đăng ký

Мальта


Bản dịch: Malta
Chuyển ngữ: [màl'ta]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Мальта -
Родительный Мальты -
Дательный Мальте -
Винительный Мальту -
Творительный Мальтой -
Предложный О Мальте -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này