You can change this website language: English

Tự đăng ký

Монако


Bản dịch: Monaco
Chuyển ngữ: [manàko]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Монако Монако
Родительный Монако Монако
Дательный Монако Монако
Винительный Монако Монако
Творительный Монако Монако
Предложный Монако Монако
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này