You can change this website language: English

Tự đăng ký

Нидерланды


Bản dịch: Hà Lan
Chuyển ngữ: [niderlàndy]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный - Нидерланды
Родительный - Нидерландов
Дательный - Нидерландам
Винительный - Нидерланды
Творительный - Нидерландами
Предложный - О Нидерландах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này