You can change this website language: English

Tự đăng ký

Новая Зеландия


Bản dịch: New Zealand
Chuyển ngữ: [nòvaya zilàndiya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Новая Зеландия -
Родительный Новой Зеландии -
Дательный Новой Зеландии -
Винительный Новую Зеландию -
Творительный Новой Зеландией -
Предложный О Новой Зеландии -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này