You can change this website language: English

Tự đăng ký

Португалия


Bản dịch: Bồ Đào Nha
Chuyển ngữ: [partugàliya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Португалия -
Родительный Португалии -
Дательный Португалии -
Винительный Португалию -
Творительный Португалией -
Предложный О Португалии -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này