You can change this website language: English

Tự đăng ký

Чили


Bản dịch: Chi Lê
Chuyển ngữ: [chìli]

Ví dụ về sử dụng

молотый перец чили [mòlatyj pèrets chìli] - bột ớt đỏBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này