You can change this website language: English

Tự đăng ký

семь


Bản dịch: bẩy
Chuyển ngữ: [sem']

Thành phần câu văn: Числительное

Ví dụ về sử dụng

восемь двадцать [vòsim’ dvàtsat’] - tám giờ hai mươi phút
Сейчас без двадцати семь. [sijchàs bes dvatsatì sem’] - Bây giờ là bẩy giờ kém hai mươi



Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này