радио


Bản dịch: đài phát thanh
Chuyển ngữ: [ràdio]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный радио радио
Родительный радио радио
Дательный радио радио
Винительный радио радио
Творительный радио радио
Предложный радио радио
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này