Tự đăng ký

радио


Bản dịch: đài phát thanh
Chuyển ngữ: [ràdio]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный радио радио
Родительный радио радио
Дательный радио радио
Винительный радио радио
Творительный радио радио
Предложный радио радио

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này