Tự đăng ký

конфеты


Bản dịch: kẹo
Chuyển ngữ: [kan'fèty]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный конфета конфеты
Родительный конфеты конфет
Дательный конфете конфетам
Винительный конфету конфеты
Творительный конфетой конфетами
Предложный о конфете о конфетах

Ví dụ về sử dụng

шоколадные конфеты [shikalàdnyje kanfèty] - kẹo sô cô la
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này