Tự đăng ký

цель


Bản dịch: mục đích
Chuyển ngữ: [cèl']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

Цель поездки - туризм (бизнес,навестить друзей). [tsèl' pajèstki - turìzm (bìznes, navistìt' druzèj)] - Mục đích chuyến đi - du lịch (thương mại, thăm bạn bè).Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này