You can change this website language: English

Tự đăng ký

паспорт


Bản dịch: quyển hộ chiếu
Chuyển ngữ: [pàspart]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный паспорт паспорта
Родительный паспорта паспортов
Дательный паспорту паспортам
Винительный паспорт паспорта
Творительный паспортом паспортами
Предложный о паспорте о паспортах

Ví dụ về sử dụng

Вот мой паспорт. [vot mòj pàspart] - Đây là quyển hộ chiếu của tôi.
новый паспорт [nòvuj pàspart] - hộ chiếu mới
Я не вижу ваши паспорта. [ya ni vìzhu vàshi paspartà] - Tôi không nhìn thấy quyển hộ chiếu của bạn.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này