You can change this website language: English

Tự đăng ký

компьютер


Bản dịch: máy vi tính
Chuyển ngữ: [kampjùter]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный компьютер компьютеры
Родительный компьютера компьютеров
Дательный компьютеру компьютерам
Винительный компьютер компьютеры
Творительный компьютером компьютерами
Предложный о компьютере о компьютерах

Ví dụ về sử dụng

Я быстро печатаю на компьютере. [ya b`ystra pichàtayu na kamp'jùteri] - Tôi gõ máy tính rất nhanh.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này