You can change this website language: English

Tự đăng ký

внучка


Bản dịch: cháu gái
Chuyển ngữ: [vnùchka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный внучка внучки
Родительный внучки внучек
Дательный внучке внучкам
Винительный внучку внучек
Творительный внучкой внучками
Предложный о внучке о внучках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này