You can change this website language: English
Giáo viên
Tati Barinova

Tati Barinova

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: san-tanya@mail.ru

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Tati Barinova

Hola! me llamo Tati.
Bueno, mi nombre completo es Tatiana pero en mi familia chilena y mis alumnos me llaman simplemente Tati. Soy rusa, vivo en Chile desde 2016. Enseño ruso por Skype o por la videollamada en Whatsapp. Soy muy organizada, responsable y simpática :) En mi instagram @tati.barinova pueden encontrar muchos videos para aprender ruso desde zero. Les espero en mi aula virtual! Saludos a todos!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này