Tự đăng ký

подозрительный


Bản dịch: đáng nghi ngờ
Chuyển ngữ: [padazrìtel'nyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này