открытый


Bản dịch: đã mở
Chuyển ngữ: [atkr`ytyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: более открытый

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род открытый открыт
Женский род открытая открыта
Средний род открытое открыто
Множественное число открытые открыты

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный открытый открытая открыто открыты
Родительный открытого открытой открытого открытых
Дательный открытому открытой открытому открытым
Винительный открытого открытую отгрытого открытых
Творительный открытым открытой открытым открытыми
Предложный открытом открытой открытом открытых

Ví dụ về sử dụng

А это закрытый или открытый бассейн? [a èhta zakr`ytyj ìli atkr`ytyj bassèjn] - Đây là bể bơi trong nhà hay bể bơi ngoài trời?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này