You can change this website language: English

Tự đăng ký

книга


Bản dịch: quyển sách
Chuyển ngữ: [kniga]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный книга книги
Родительный книги книг
Дательный книге книгам
Винительный книгу книги
Творительный книгой книгами
Предложный книге книгах

Ví dụ về sử dụng

Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga] - Quyển sách này giá bao nhiêu tiền?
Это моя книга. [èhta mayà knìga] - Đây là quyển sách của tôi.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này