Tự đăng ký

ковёр


Bản dịch: tấm thảm
Chuyển ngữ: [kovyor]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный ковёр ковры
Родительный ковра ковров
Дательный ковру коврам
Винительный ковёр ковры
Творительный ковром коврами
Предложный ковре коврах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này