крем


Bản dịch: kem
Chuyển ngữ: [krèm]

Ví dụ về sử dụng

тональный крем [tanàl'nyj krèm] - kem nền
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này