You can change this website language: English

Tự đăng ký

будильник


Bản dịch: báo thức
Chuyển ngữ: [budìl'nik]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này