You can change this website language: English

Tự đăng ký

играть


Bản dịch: chơi
Chuyển ngữ: [igràt']

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Вы умеете играть на гитаре? [vy umèiti igràt' na gitàri] - Bạn có biết chơi đàn ghita không?
играть на гитаре [igràt' na gitàri] - đánh đàn ghita
играть на скрипке [igràt' na skrìpki] - kéo đàn violông
играть на фортепиано [igràt' na fartep'yàna] - chơi đàn dương cầmBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này