Tự đăng ký

галерея


Bản dịch: hành lang triển lãm
Chuyển ngữ: [galereya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

картинная галерея [kartinnaya galereya] - bảo tàng viện hội họaBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này