You can change this website language: English

Tự đăng ký

нога


Bản dịch: chân
Chuyển ngữ: [nagà]

Ví dụ về sử dụng

У меня болит нога. [u minyà balìt nogà] - Tôi bị đau chân.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này