You can change this website language: English

Tự đăng ký

праздник


Bản dịch: ngày lễ
Chuyển ngữ: [pràznik]

Ví dụ về sử dụng

Поздравляю с праздником! [pozdravlàyu s pràznikom] - Tôi xin chúc mừng ngày lễ!
Я поздравляю сестру с праздником. [ya pazdravl'àyu sistru s pràznikam] - Tôi chúc mừng chị tôi ngày lễBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này