You can change this website language: English

Tự đăng ký

потерять


Bản dịch: đánh mất
Chuyển ngữ: [patir'àt']

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này