Tự đăng ký

жаль


Bản dịch: tiếc quá
Chuyển ngữ: [zhal`]

Ví dụ về sử dụng

мне очень жаль [mne ochin` zhal`]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này