жив


Bản dịch: vẫn sống
Chuyển ngữ: [zhif]

Ví dụ về sử dụng

коричневое животное [karìchnivaje zhivòtnaje] - con vật màu nâu
милое животное [mìlaje zhivòtnaje] - con thú dễ thương
Разрешено ли в вашей гостинице проживание с животными? [razresheno li v vashej gostinitse prozhivanie s zhivotnymi?] - Trong khách sạn của bạn có được phép sống với thú nuôi không?
У вас есть домашние животные? [u vas jest' damàshnii zhivòtnyi] - Bạn có thú nuôi trong nhà không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này