Интернет


Bản dịch: Internet
Chuyển ngữ: [internet]

Ví dụ về sử dụng

У вас в отеле есть интернет? [u vas v otele est' internet?] - Trong khách sạn của bạn có Internet không?
У меня не получается выйти в интернет. [u minyà ni paluchàjitsya v`yjti v intirnèt] - Tôi không thể nào vào mạng Internet được.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này