поле


Bản dịch: cánh đồng
Chuyển ngữ: [pole]

Ví dụ về sử dụng

первый полёт [pervyj polet] - chuyến bay đầu tiên
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này