Tự đăng ký

прав


Bản dịch: đúng đắn
Chuyển ngữ: [praf]

Ví dụ về sử dụng

Вы на правильном пути. [Vy na pràvil'nom putì] - Bạn đi đúng hướng đó.
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. [Nastoyashhij drug s toboj, kogda ty ne prav. Kogda ty prav, vsyakij budet s toboj] - Người bạn thật của bạn bên cạnh bạn khi bạn không phải. Khi mà bạn phải thì bất cứ ai đều bên cạnh bạn.
У тебя есть водительские права? [u tibyà jèst' vadìtel'skije pravà] - Bạn có bằng lái xe không?
Хороший день, не правда ли? [kharòshij dèn', ni pràvda li] - Một ngày tuyệt đẹp, có đúng không?
Это правильная дорога к...? [èhta pràvil'naya daròga k] - Đây là con đườn gđúng để đi tới...?
ясно, что он прав [yasna, chto on praf]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này