Tự đăng ký

тепло


Bản dịch: ấm áp
Chuyển ngữ: [tiplo]

Ví dụ về sử dụng

Принесите, пожалуйста, тёплое одеяло в номер… [prinesite, pozhalujsta, tyoploe odeyalo v nomer] - Xin hãy mang đến cho chiếc chăn ấm tới phòng...Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này