через


Bản dịch: đi qua
Chuyển ngữ: [zhèris]

Ví dụ về sử dụng

Вы не могли бы подойти через пять минут? [vy ne mogli by podojti cherez pyat' minut?] - Bạn có thể quay lại sau năm phút được không?
Вы опоздали на этот автобус. Следующий через два часа. [vy apazdali na ehtot aftobus. Sleduyushij cheres dva chisa] - Các bạn đã bị chậm lên chuyến xe buýt này. Chuyến sau cách hai giờ.
Вызовите мне такси. Мне нужна машина через 15 минут. Я поеду в аэропорт [vyzovite mne taksi. mne nuzhna mashina cherez 15 minut. ya poedu v aehroport] - Hãy gọi cho tôi xe taxi. Tôi cần xe sau 15 phút. Tôi cần đi tới sân bay.
Выключи духовку через 20 минут. [v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt] - Hãy tắt lò nướng sau 20 phút.
Перейдите через... [pirijdìti chèris] - Bạn hãy đi qua...
Через минуту копии будут готовы. [chèris minùtu kòpii bùdut gatòvy] - Sau một phút sẽ hoàn thành bản sao.
Я вернусь через час. [ya virnùs’ chìris chas] - Tôi quay trở lại sau một giờ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này