You can change this website language: English

Tự đăng ký

нежный


Bản dịch: mềm dịu
Chuyển ngữ: [nèzhnyj]

Ví dụ về sử dụng

Как мне сделать денежный перевод? [kak mne sdèlat' dènezhnyj perìvot] - Làm thế nào để tôi chuyển tiền?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này