Tự đăng ký

шоколадное


Bản dịch: thuộc về sô cô la
Chuyển ngữ: [shakalàdnaje]

Ví dụ về sử dụng

шоколадное фондю [shikal`dnaje fandyù] - nước xốt sô cô la
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này