ваш


Bản dịch: của các bạn
Chuyển ngữ: [vash]

Thành phần câu văn: Местоимение
Số:

Ví dụ về sử dụng

Благодарю вас за ваше письмо. [blagadaryù vas za vàshe pis'mò] - Rất cảm ơn bạn vì lá thư của bạn.
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya] - Để trả lời cho lá thư của bạn ngày 25 tháng 5 ...
Какие выставки (ярмарки) проходят в вашем городе? [kakie vystafki (yarmarki) prakhodyat v vashem gorade?] - Có những triển lãm (hội chợ) gì được tổ chức trong thành phố của bạn?
Какую комиссию вы даёте дилерам вашей продукции? [kakuyu kamisiyu vy dayote diliram vashej praduktsii?] - Bạn cho đại lý bao nhiêu phần trăm về sản phẩm của bạn?
Мне нравится Ваш музыкальный вкус. [mne nràvitsa vash muzykàl'nyj fkùs] - Tôi rất thích khẩu vị âm nhạc của bạn.
Могу я назначить встречу с директором вашей компании? [magu ya naznachit` fstrechu s direktaram vashej kampani?] - Tôi có thể chỉ định cuộc gặp gỡ với giám đốc công ty của bạn được không?
Могу я стать дилером вашей компании? [magu ya stat` dil`erom vashej kampanii?] - Tôi có thể trở thành đại lý của công ty bạn được không?
Предлагаю заключить контракт на поставку вашего оборудования. [pridlagayu zakl'uchit` kantrakt na pastafku vashivo abarudavania] - Tôi đề nghị ký kết hợp đồng về việc cung cấp các thiết bị của bạn.
Разрешено ли в вашей гостинице проживание с животными? [razresheno li v vashej gostinitse prozhivanie s zhivotnymi?] - Trong khách sạn của bạn có được phép sống với thú nuôi không?
Спасибо за ваш ответ. [spasìba za vash atvèt] - Xin cảm ơn vì sự trả lời của bạn.
Спасибо, мне понравился ваш отель [spasibo, mne ponravilsya vash otel'] - Xin cảm ơn, tôi rất thích khách sạn của các bạn
Я не вижу ваши паспорта. [ya ni vìzhu vàshi paspartà] - Tôi không nhìn thấy quyển hộ chiếu của bạn.
Я смогу купить ваше оборудование оптом? [ya smagu kupit` vashe abarudavanie optam?] - Tôi có thể mua buôn thiết bị của bạn?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này