рад


Bản dịch: vui sướng
Chuyển ngữ: [rad]

Ví dụ về sử dụng

Рад тебя видеть! [Rad tibyà vìdit'] - Rất vui vì được gặp bạn!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này