Tự đăng ký

филологический


Bản dịch: thuộc về ngôn ngữ học
Chuyển ngữ: [filalagicheskij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này