Платить той же монетой

Платить той же монетой
[platit` toj zhe monetoj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này