Tự đăng ký

Сражаться с ветряными мельницами

Сражаться с ветряными мельницами
[srazhat`sya s vetryanymi mel`nitsami]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này