Tự đăng ký

В общем и целом

В общем и целом
[v obshhem i tselom]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này