Tự đăng ký

Выходить из своей скорлупы

Выходить из своей скорлупы
[vykhodit` iz svoej skorlupy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này