Как в воду опущенный

Как в воду опущенный
[kak v vodu opushhennyj]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này