Tự đăng ký

Камень с души свалился

Камень с души свалился
[kamen` s dushi svalilsya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này