Tự đăng ký

Между молотом и наковальней

Между молотом и наковальней
[mezhdu molotom i nakoval`nej]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này