Tự đăng ký

Не давать ни отдыха ни срока

Не давать ни отдыха ни срока
[ne davat` ni otdykha ni sroka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này