Tự đăng ký

Не чувствовать под собой ног

Не чувствовать под собой ног
[ne chuvstvovat` pod soboj nog]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này