Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Рыба Луна

Океанская рыба Луна - это самая тяжелая известная рыба в мире. Вес взрослой особи достигает от 247 кг до 1 000 кг. Рыба Луна ест, главным образом, медуз. Рыба Луна считается деликатесом в некоторых частях мира, включая Японию, Корею и Тайвань. Несмотря на их размер, океанская рыба Луна не представляет угрозы для дайверов. Эту рыбу можно обучить брать еду из человеческих рук.

Ocean sunfish is the heaviest known fish in the world. It has an average adult weight between 247 kg and 1 000 kg. Sunfish eats mainly jellyfish. Sunfish are considered a delicacy in some parts of the world, including Japan, Korea, and Taiwan. Despite their size, ocean sunfish poses no threat to divers. This fish can be taught to take food from human hands.

Тайвань
[tajvàn']
Япония
[jipòniya]
можно
[mozhno]
брать
[brat`]
размер
[razmer]
тяжёлый
[tizhòlyj]

Những tin tức khác với chủ đề này: Động vật, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này