Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кондитерская фабрика Братья Грим

Кондитерская фабрика Братья Грим находится в Нижнем Новгороде (Россия). Она выпускает печенье, кексы, лукум, мармелад, суфле птичье молоко, пирожные и экспортирует свою продукцию в Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Армению. Фабрика выпускает 2640-3000 тонн продукции в год.

Confectionery factory "Grimm Brothers" is located in Nizhny Novgorod (Russia). It produces cookies, cakes, lokum, fruit jelly, a souffle crop milk, cakes and exports its products to Kazakhstan, Belarus, Azerbaijan and Armenia. The factory issues 2640-3000 tons of products a year.

фабрика
[fabrika]
пирожные
[piròzhnyje]
печенье
[pichèn'je]
молоко
[malakò]
кондитерская
[kandìtirskaya]
Казахстан
[kazakhstàn]
Азербайджан
[azerbajdzhàn]
Армения
[armènija]
Từ khóa: Đô ăn

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này